Michna, R. (2022). Geneza i dzieje budynku szkolnego II LO im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska, 43, 127–143. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.06