(1)
Geise, P. Obraz Bydgoszczy W niemieckojęzycznych Przewodnikach Turystycznych. KB 2022, 43, 327-338.