[1]
Geise, P. 2022. Obraz Bydgoszczy w niemieckojęzycznych przewodnikach turystycznych. Kronika Bydgoska. 43, (grudz. 2022), 327–338. DOI:https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.17.