Nie tylko etnografka. Zofia Baranowska-Malewska (1890-1955)

Autor

  • Anna Nadolska Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Bibliografia

Chlewicka A., Witold Bełza (1886-1955). Życie i działalność, „Kronika Bydgoska”, t. XXIII (2001), Bydgoszcz 2002, s. 285-301.

Gajkowa O., Zofia Malewska, „Lud” - organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław 1956, s. 884-885.

Krupianka A., Życie literackie, [w:] ,Bydgoszcz historia, kultura, życie gospodarcze”, praca zbiorowa wydana staraniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Gdynia 1959, s. 306-323.

Kutta J„ Malewska Zofia Alina z domu Baranowska, [w:] Bydgoski słownik biograficzny, red. J. Kutta, t. 1, Bydgoszcz 1996, s. 75-76.

Maciaczyk K„ Społeczny ruch naukowy w Bydgoszczy w okresie międzywojennym, „Kronika Bydgoska”, t. XVIII (1996), Bydgoszcz 1997, s. 98-113.

Malinowski J., Krytyka literacka w łatach 1920-1970, [w:] ,Bydgoszcz w latach 1920-1970”, red. J. Konieczny, E. Trempała, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1972, s. 97-111.

Mrozek Zdzisław, Bydgoskie środowisko literackie (1920-1939), [w:] „Kultura Bydgoska 1945-1984”, pod red. Krystyny Kwaśniewskiej, Bydgoszcz 1984, s. 27-60.

Mrozek Z., Polska kultura i sztuka w Bydgoszczy w latach 1920-1939, [w:] „Historia Bydgoszczy”, t. II, cz. pierwsza 1920-1939, pod red. naukową M. Biskupa, Bydgoszcz 1999, s. 719-781.

Perkowska U., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek, Biblioteka Krakowska nr 132, Kraków 1994.

Perlińska A., Prywatne Polskie Gimnazja w Bydgoszczy (1920-1939), [w:] „Bydgoska oświata 1920-1995”, zbiór studiów pod red. Andrzeja Boruckiego, Bydgoszcz 1996, s. 58-69.

Podraża B., „Przegląd Bydgoski" naukowo-literackie czasopismo regionalne, „Kronika Bydgoska”, t. V (1971-1973), Bydgoszcz 1980, s. 94-110.

Tymochowicz M., Kultura materialna Lubelszczyzny w badaniach współczesnych kontynuatorów Oskara Kolberga, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 18,2015, s. 233.

Wójciak J„ Bydgoskie szkolnictwo polskie w latach 1920-1939, [w:] „Historia Bydgoszczy”, t. II, cz. pierwsza 1920-1939, pod red. naukową Mariana Biskupa, Bydgoszcz 1999, s. 651-701.

Zwolakiewicz H., Etnografowie i regionaliści w badaniach ludowej kultury Lubelszczyzny, „Studia i Materiały Lubelskie”, Etnografia, t. 1, 1962.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Nadolska, A. (2022). Nie tylko etnografka. Zofia Baranowska-Malewska (1890-1955). Kronika Bydgoska, 43, 367–375. Pobrano z https://ojs.ukw.edu.pl/index.php/kronika-bydgoska/article/view/846

Numer

Dział

Sylwetki, biografie, wspomnienia