Obraz Bydgoszczy w niemieckojęzycznych przewodnikach turystycznych

Autor

  • Piotr Geise

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.17

Słowa kluczowe:

Bydgoszcz, przewodniki turystyczne, wydania niemieckojęzyczne

Abstrakt

Od prawie ćwierćwiecza najliczniejszymi turystami zagranicznymi w naszym kraju są osoby przyjeżdżające z Niemiec. Nie zawsze relacje z zachodnim sąsiadem należały do przyjaznych, na co miały wpływ wojny, ale też uwarunkowania polityczne. Prezentowana społeczno-kulturowa analiza przedstawia zmieniający się obraz Bydgoszczy w przewodnikach turystycznych dostępnych na niemieckim rynku wydawniczym oraz daje odpowiedź o przyczyny ewolucji postrzegania grodu nad Brdą za zachodnią granicą.

Bibliografia

Baedeker, Polen. Baedeker, Ostfildem Baedeker (red.) 2003.

Bajcar A., Polen. Reisefiihrer, Interpress, Warszawa 1971.

Barthes R., Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Birkhauser H.A., Polen. Pfiitzner, Milnchen 1979.

Bousfeld J., Salter M., Polen , M. Muller Verlag, Erlangen 2003.

Geise R, Stereotypowe postrzeganie Polski w niemieckich przewodnikach turystycznych, [w:] „Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie”, red. L. Zieliński, M. Chamot, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2007.

Geise R, Polska i Polacy w świetle niemieckich przewodników turystycznych, Uniwersytet Wrocławski, (mps rozprawy doktorskiej), Wrocław 2009.

MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wyd. MUZA, Warszawa 2002.

Polte W., Yolksrepublik Polen, VEB Tourist-Verlag, Berlin/Leipzig 1980.

Polyglott APA Guide, Polen. Langenscheidt, KG, Berlin/Mtinchen 2001.

Torbus T. (2002), Polen. Du Mont, Koln 2002.

Urry J., Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Uszyńska Z., Polen. Reisefiihrer, AGPOL, Warszawa 1961

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Geise, P. (2022). Obraz Bydgoszczy w niemieckojęzycznych przewodnikach turystycznych. Kronika Bydgoska, 43, 327–338. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.17

Numer

Dział

Żródła i materiały