Kazimierz Hoffman - poeta pamiętany

Autor

  • Joanna Matyasik WiMBP w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.16

Słowa kluczowe:

Kazimierz Hoffman, poezja, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, pamięć, promocja

Abstrakt

Artykuł pokazuje proces popularyzacji postaci i twórczości Kazimierza Hoffmana, kultywowanie jego pamięci i propagowanie spuścizny. Poeta, mimo że tworzył poezję trudną w odbiorze, jest coraz bardziej znany ogółowi społeczeństwa. Przyczyniły się do tego liczne inicjatywy kulturalne, podejmowane głównie przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Placówka posiada prawa
autorskie do całej spuścizny literackiej, dzięki czemu wydała już dwie publikacje po śmierci poety, tj. zbiór wierszy gaśniemy w magii oraz Dziennik, a także uruchomiła serwis internetowy poświęcony jego życiu i twórczości, za pomocą którego prezentuje m.in. pamiątki piśmiennicze po zmarłym (listy, dyplomy, fotografie). KPCK zainicjowało również Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana „KOS”, a w sali wystawowo-wykładowej o nazwie Salon Hoffman organizuje wiele wydarzeń z szeroko pojętej kultury. Przewiduje się dalszą aktywność prowadzącą do upamiętniania tego bydgoskiego twórcy, a także literatury w ogóle. W planach pozostaje m.in. założenie towarzystwa budowy pomnika, którego celem ma być zbiórka funduszy na zbudowanie monumentu poety.

Bibliografia

Adamczak R., Sukces poety , „Gazeta Wyborcza”, dod. „Gazeta Wyborcza Bydgoszcz”, 21.02.2005.

Bartelski L., Polscy pisarze w spółcześni, 1939-1991. Leksykon, Warszawa 1995.

Długosz D., Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego, Bydgoszcz 1988.

Drzewucki J., Tak Kazimierza Hoffmana, [w:] Nie wysychające nigdy źródło. Wspomnienia o K azimierzu Hoffmanie, wstęp i red. J. Jakubowski, Bydgoszcz 2010, s. 54-63.

Jakubowski J., Bydgoskie wydawnictw a, „Kalendarz Bydgoski” 2003, R. 36, s. 114-120.

Kamecki F., Pogrzebowe refleksje o Kazimierzu Hoffmanie, [w:] Nie wysychające nigdy źródło. Wspomnienia o Kazimierzu Hoffmanie, wstęp i red. J. Jakubowski, Bydgoszcz 2010, s. 68-71.

Laur Szwalbego dla Hoffmana, „Gazeta Wyborcza”, dod. „Gazeta Wyborcza Bydgoszcz”, 15.04.2005.

Laureaci BIK-u za rok 1987, „Bydgoski Informator Kulturalny” 1988, nr 2 (162).

Mielhorski R., Poezja dialogu. O twórczości Kazimierza Hoffmana. Rozprawa doktorska, Bydgoszcz 1998, ArKPCK.

Nagroda bydgoskiej WRN, „Pomorze” 1972, nr 8.

Nagrody kulturalne „Faktów”, „Fakty” 1979, nr 29 (692).

Pastuszewski S., Krótka historia literatury bydgoskiej, Bydgoszcz 2020.

Pisarze ziemi bydgoskiej. Informator, oprac. M. Kowalewska, Gdynia 1968.

Sandauer A., recenzja tomiku Wiersze wybrane, „Literatura” 1979, nr 19.

Sandauer A., Zebrane pisma krytyczne. Studia o literaturze w spółczesnej, Warszawa 1981.

Słojewska I., Kazimierz Hoffman. Laureat Nagrody Polskiego PEN-Clubu, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” 2005, nr 1-3 (147).

Słownik pisarzy regionu bydgoskiego: bio-bibliografia, oprac. J. Pszenna, A. Walukiewicz, Bydgoszcz 2008.

Wachowiak Z., Mecenas artystów i pisarzy, „Kalendarz Bydgoski” 2005, R. 38, s. 122-124

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Matyasik, J. (2022). Kazimierz Hoffman - poeta pamiętany. Kronika Bydgoska, 43, 311–326. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.16

Numer

Dział

Żródła i materiały