Pamięć Bydgoszczan - Archiwum Historii Mówionej. Działalność Biblioteki UKW w zakresie archiwizowania wspomnień mieszkańców grodu nad Brdą

Autor

  • Małgorzata Zmitrowicz Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Joanna Kosmeja Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.15

Słowa kluczowe:

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Pamięć Bydgoszczan - Archiwum Historii Mówionej, historia mówiona, relacje osobiste świadków historii, pamięć

Abstrakt

Pamięć o czasie minionym, wydarzeniach burzących ustalony porządek świata, wielkich dziejowych zawieruchach, ale także o rozegranych na ich tle małych osobistych dramatach, czy nieustannie pojawiających się chwilach radości i szczęścia, buduje naszą tożsamość i tworzy historię każdego człowieka, jego domu, miasta, regionu i państwa. Dlatego niezwykle istotne jest zachowanie tej pamięci dla przyszłych pokoleń. Temu celowi służą ośrodki zajmujące się zapisywaniem, archiwizowaniem i popularyzowaniem historii mówionej. Jest ich w Polsce przeszło 500. Jedną z bydgoskich instytucji, zajmującą się tworzeniem kolekcji relacji świadków historii, jest Biblioteka UKW. Na przestrzeni lat 2011-2022 w Archiwum Historii Mówionej - Pamięć Bydgoszczan zarejestrowano 1600 opowieści 69 świadków. Ponadto zgromadzono 120 dokumentów (lub ich kopii), a także 236 fotografii. Działalność Archiwum Pamięć Bydgoszczan ma na celu stworzenie niebanalnej i ciekawej opowieści o Bydgoszczy i jej mieszkańcach, historii szczególnej, bo opisanej przez samych bydgoszczan. O tym, jak wyglądały prace nad powstaniem Pracowni Pamięć Bydgoszczan i Regionu, a także o jej portalu internetowym i o tym, co się w nim dziś znajduje, opowiada niniejszy artykuł.

Bibliografia

Chlewicka A., „PamięćBydgoszczan - archiwum historii mówionej"-realizacja projektu, [w:] Kultura pamięci: studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 216.

Kudela-Świątek W., Awangarda i outsiderzy. Rozważania o polskiej historii mówionej pomiędzy historią publiczną a dyskusją akademicką, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 2015, t. 5.

Lewandowska I., Orał History we współczesnej Polsce. Badania, projekty, stowarzyszenia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 2011, t. 1.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Zmitrowicz, M., & Kosmeja, J. (2022). Pamięć Bydgoszczan - Archiwum Historii Mówionej. Działalność Biblioteki UKW w zakresie archiwizowania wspomnień mieszkańców grodu nad Brdą. Kronika Bydgoska, 43, 297–310. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.15

Numer

Dział

Żródła i materiały