O fenomenie wydawnictw „drugiego obiegu” w Polsce w latach 1976-1989 na przykładach z ich kolekcji w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza

Autor

  • Justyna Kubiak Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.14

Słowa kluczowe:

drugi obieg w Polsce; Wydawnictwa bezdebitowe w Polsce; lata 1976-1989; zbiory specjalne Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Abstrakt

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego posiada w zbiorach specjalnych m.in. kolekcję bezdebitowych wydawnictw wydanych w latach 1976-1989. Był to okres, w którym powstawały i działały niezależne od państwa oficyny wydawnicze. Drukowały książki, czasopisma, ulotki, plakaty etc., nieposiadające pozwolenia na druk od Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli tzw. „cenzury”. Artykuł zawiera przegląd najciekawszych, zdaniem autora, tytułów znajdujących się w zbiorach. Są to książki wydane przez trzy najważniejsze oficyny: NOW-ą, KRĄG i CDN. Zawiera również spis alfabetyczny wszystkich tytułów kolekcji.

Bibliografia

Andrzejewski J., Miazga, Wrocław 2002.

Błażejowska J., Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976-1989/1990, Warszawa 2010.

Bochwic T., Mirosław Chojecki. Biogram, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-1989, t. 1

Chojecki M., Jak powstała Nowa?, [w:] n jak nowa. Od wolnego słowa do wolności 1977-1989, red. W. Borowik, Warszawa 2012.

Chudoba W., Leszek Kołakowski. Kronika życia i dzieła, Warszawa 2014.

Dąbrowski L., Problem transcendencji a kultura współczesna w koncepcji Leszka Kołakowskiego, Wrocław 1999.

Dorosz B., „Poza cenzurą" na cenzurowanym. Teksty Drugie, 1996, nr 1, s. 98-108.

Dworaczek K., Drugi obieg wydawniczy w PRL - uwagi źródloznawcze, [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 r., T. 1, red. J. Olaszek, Warszawa 2011.

Iwaszkiewicz A., Katalog zbiorów Archiwum Opozycji (do 1990 roku), Warszawa 2001.

Fałkowski M., Biznes patriotyczny. Historia wydawnictwa CDN, Warszawa-Gdańsk 2011.

Jarska N., Olaszek J., Co czytała opozycja? Książki drugiego obiegu jako wyraz tożsamości politycznej, ideowej i kulturowej opozycji w PRL (1976-1989), [w:] Drugi obieg PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. P. Gasztold-Seń, J. Olaszek, Warszawa 2016.

Karpiński W., Teatr Andrzeja Wajdy, Warszawa 1991.

Libera A., Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie, Warszawa 2004.

Łagowski B., Stanisław Brzozowski i Leszek Kołakowski jako mistrzowie myślenia, [w:] Kołakowski i inni, red. J. Skoczyński, Kraków 1995.

Obieg Nowej, wybór i opracowanie Ł. Bertram, Warszawa 2013.

Olaszek J., Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Warszawa 2015.

Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-1989, T. 1.

Piłsudski J., Bibuła, Londyn [1981],

Piwowarczyk B., Odczytać Kołakowskiego. Problem Boga. człowieka, religii. kościoła..., Częstochowa 1992.

Smolik P., O książce pięknej, Warszawa 1926.

Sowiński P., Tylko nie obojętność. Autorzy książki zakazanej 1977-1989, [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 r., T. 1, red. J. Olaszek, Warszawa 2011.

Sowiński P., Wydawnictwo Krąg 1981-1989. (Oficyny bez adresu), Wolność i Solidarność, 2011.

Sowiński P., Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1877-1989, Warszawa 2011.

Tokarski J., Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego, Kraków 2016.

Walas T., O „Miazdze ” Jerzego Andrzejewskiego, czyli o walce z szatanem, [w:] Literatura źle obecna (Rekonesans), Londyn 1984.

Wójcicki K., Od „drugiego obiegu" do niepodległości, [w:] Ogólnopolska konferencja „Literatura II obiegu w Polsce w latach 1976-1989 ”, red. L. Laskowski, Koszalin 2006.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Kubiak, J. (2022). O fenomenie wydawnictw „drugiego obiegu” w Polsce w latach 1976-1989 na przykładach z ich kolekcji w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza. Kronika Bydgoska, 43, 269–295. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.14

Numer

Dział

Żródła i materiały