Kłamstwo Katyńskie w prasie województwa pomorskiego (1945-1950)

Autor

  • Remigiusz Ławniczak Instytut Pamięci Narodowej

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.13

Słowa kluczowe:

Katyń, Kłamstwo Katyńskie, propaganda, województwo pomorskie, prasa, 1945-1950

Abstrakt

Artykuł opisuje w jaki sposób sowieckie manipulacje dotyczące Zbrodni w Katyniu prezentowane były na łamach prasy województwa pomorskiego w latach 1945-1950. Teksty zawsze powielały sfałszowane informacje na temat przebiegu zbrodni i winą obarczały nazistowskie Niemcy. Najwięcej tekstów na ten temat zostało opublikowanych w latach 1945-1946, w czasie, gdy toczył się proces niemieckich zbrodniarzy w Norymberdze. Później nawiązania do Zbrodni Katyńskiej były epizodyczne.

Bibliografia

Bydgoszcz 3-4 września 1939. Studia i dokumenty, red. T. Chinciński, P. Machcewicz, Warszawa 2008.

Gabrel D., Historia postępowań w sprawie Zbrodni Katyńskiej [w:] Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010.

Golon M., Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL (1944-1989). 45 lat fałszowania historii [w:] Charków-Katyń-Twer. W sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2001.

Jaczyński S., Zbrodnia katyńska w świetle propagandy politycznej Polski Ludowej: wybrane zagadnienia, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2008, nr 5.

Kulesza W., Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia) [w:] Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010.

Łysakowski P., Kłamstwo Katyńskie, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 5-6.

Materski W., Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy, Warszawa 2010.

Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951-1952, wstęp, wybór i oprać. W. Wasilewski (t. 1, Warszawa 2017; t. 2, Warszawa 2018; t. 3, Warszawa 2020).

Pakier P., Prasa frontowa Ludowego Wojska Polskiego w latach 1945-1945, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1967, t. 6, nr 1.

Wasilewski W., Kłamstwo Katyńskie - narodziny i trwanie [w:] Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010.

Wasilewski W., Władysław Gomułka a sprawa Katynia, „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja” 2016, nr 5.

Wolsza T„ „Katyń to już na zawsze kąty i katowani ”. W „polskim Londynie ” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1944-1956), Warszawa 2008.

Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Ławniczak, R. (2022). Kłamstwo Katyńskie w prasie województwa pomorskiego (1945-1950). Kronika Bydgoska, 43, 251–267. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.13

Numer

Dział

Żródła i materiały