Armia Józefa Hallera w świetle prasy pomorskiej i wielkopolskiej w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej

Autor

  • Marek K. Jeleniewski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.12

Słowa kluczowe:

gen. Józef Haller, armia Hallera, prasa, Pomorze, Wielkopolska, 1920-1939

Abstrakt

W Kronice Bydgoskiej XLI w roku 2020 czytelnik miał okazję zapoznać się z interesującym artykułem Krzysztofa Błażejewskiego „Dwa światy. Zderzenie kulturowe. Społeczeństwo pomorskie wobec wojska polskiego w 1920 roku”. Autor, na podstawie meldunków operacyjnych wojewodów, starostów i komendantów policji, zobrazował naganne, niemoralne, często przestępcze, postępowanie polskich oficerów i żołnierzy przejmujących ziemie przyznane Polsce na mocy traktatu wersalskiego w roku 1919. W niniejszym artykule dokonano analizy treści publikowanych w prasie pomorskiej i wielkopolskiej w pierwszych miesiącach 1920 roku. Wyłania się z nich obraz całkowicie odmienny od rzeczywistego. W efekcie gróźb kierowanych przez wojskowych do redakcji gazet, działań
cenzorów i ingerencji urzędników, informacje o postępkach zdemoralizowanego wojska na łamy gazet nie trafiały. Znalazły się w nich jedynie panegiryki i teksty sławiące polski oręż oraz opisujące radość Polaków z odzyskania wolności po 148 latach zaborów.

Bibliografia

Dziennik Bydgoski, 1 kwietnia 1919 r.; 18 kwietnia 1919 r.

Gazeta Bydgoska, 15 maja 1926 r.

Kurier Poznański, 13 grudnia 1918 r.; 12 kwietnia 1919 r.; 18 kwietnia 1919 r.; 20 kwietnia 1919 r.; 14 lutego 1920 r.

Nadwiślanin, 24 stycznia 1920 r.

Błażejewski K., Dwa światy. Zderzenie kulturowe. Społeczeństwo pomorskie w obec wojska polskiego w 1920 roku, Kronika Bydgoska, t. 41, Bydgoszcz 2020.

Kowalczyk R., Wczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce, Poznali 2002.

Kuźmiński T., Protokoły posiedzeń Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z okresu od 2 października 1918 do 22 stycznia 1919 r. Najnowsze dzieje Polski. Materiały i Studia z okresu 1914-1939, t. 2, 1959.

Notkowski A., Polska Prasa Prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) Warszawa-Łódź 1982.

Paczkowski A., Prasa Polska 1918-1939, Warszawa 1980.

Seyda M., Polska na p rzełom ie dziejów, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1931.

Sejm Rzeczypospolitej o Pomorzu. Sprawozdanie Komisji Pomorskiej, oprac., wstęp i przypisy J. Borzyszkowski i P. Hauser, Gdańsk 1985.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Jeleniewski, M. K. (2022). Armia Józefa Hallera w świetle prasy pomorskiej i wielkopolskiej w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej. Kronika Bydgoska, 43, 239–249. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.12

Numer

Dział

Żródła i materiały