Akta niemieckich partii politycznych, organizacji, związków i stowarzyszeń przechowywane w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy

Autor

  • Dereszyńska-Romaniuk Melania Bydgoszcz

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.11

Słowa kluczowe:

Bydgoszcz, Archiwum Państwowe, źródła, akta niemieckich partii politycznych, organizacji, związków i stowarzyszeń

Abstrakt

Akta niemieckich partii politycznych, organizacji, związków, stowarzyszeń stanowią jedynie znikomą część archiwaliów znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Zróżnicowany jest także stan ich zachowania, od dokumentacji szczątkowej do kilkudziesięciu jednostek. Pozwala to jednak na poznanie ich charakteru oraz specyfiki działalności. Akta każdej zachowanej partii politycznej, organizacji, związku czy też stowarzyszenia, tworzą samodzielne zespoły archiwalne. Zespoły te są całkowicie opracowane i zaopatrzone w podstawową pomoc archiwalną - inwentarz książkowy. Niektóre z prezentowanych archiwaliów poprzedzone zostały krótką notą o ich twórcach, okresach w których funkcjonowały oraz o prowadzonej działalności. Wspomniane materiały źródłowe cieszą się stałym zainteresowaniem badaczy skupionych na problematyce niemieckiej mniejszości narodowej. Bydgoscy Niemcy stanowili ważny społecznie element w strukturze narodowościowej miasta. W Bydgoszczy ulokowały swoje siedziby władze ogólnopolskie kilku organizacji mniejszościowych. Zgromadzone archiwalia przedstawiono dzieląc na grupy przedmiotowe.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Melania, D.-R. (2022). Akta niemieckich partii politycznych, organizacji, związków i stowarzyszeń przechowywane w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska, 43, 225–238. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.11

Numer

Dział

Żródła i materiały