Geneza i dzieje budynku szkolnego II LO im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy

Autor

  • Radosław Michna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.06

Słowa kluczowe:

II LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowodworska, szkolnictwo, zabór pruski, Bydgoszcz

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie genezy i najdawniejszych dziejów budynku szkolnego przy ul. Nowodworskiej 13. Stanowi on obecną siedzibę II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, które w 2023 r. będzie obchodzić uroczysty Jubileusz 100-lecia nadania Szkole imienia swego Patrona.

Bibliografia

Borodziej Ł.. Pruska polityka oświatowa na ziemiach polskich w okresie Kulturkampfu, Warszawa 1972.

Bydgoski słownik biograficzny, 1.1-3, praca zbiorowa, red. J. Kutta, Bydgoszcz 1994-1996.

Chamot M., Lewandowski W., Pod pruskim zaborem, [w:] „Jedenastka”. Zarys dziejów bydgoskiej „Szkoły Dąbrowskiego ”, Bydgoszcz 1998.

Dembiński W., Padowski M., IILiceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszcz)’ w latach 1923-1980, praca maturalna napisana pod kierunkiem S. Wojtkiewicz, Bydgoszcz 1980 (mps).

Fryckowski E., Szkoły średnie ogólnokształcące, [w:] Bydgoszcz w łatach 1920-1970. Materiały z sesji popularnonaukowej, Bydgoszcz 1972, s. 155-176.

Gordon W., Bydgoskie dzielnice (II) Szwederowo, „Kalendarz Bydgoski”, 1972, s. 57-61.

Gordon W., Gawęda o szkołach bydgoskich, „Kalendarz Bydgoski”, Bydgoszcz 1971, s. 151-162.

Gordon W., Najwyższa szkoła, [w:] Opowieści bydgoskie, t. 1, Okres zaboru pruskiego, oprać. W. Drygałowa, Poznań 1970, s. 44-52.

Jastrzębski W., Słownik biograficzny nauczycieli bydgoskich - ofiar II wojny światowej. Część III, „Kronika Bydgoska”, t. 14, Bydgoszcz 1993, s. 335-348.

Małachowski E„ Szkoła Rolnicza Wielkopolskiej Izby Rolniczej, [w:] Encyklopedia Bydgoszczy, t. 2, Bydgoszcz 2017, s. 335.

Małachowski E., Szkoły w Budynku, [w:] Sto łat budynku. Od szkoły realnej do uniwersytetu, red. E. Małachowski, Bydgoszcz 2007, s. 24-38.

Michna R., Pruskie szkolnictwo średnie w Bydgoszczy w łatach 1815-1920, Bydgoszcz 2020.

Michna R., W obronie polskości. Tajne nauczanie, wałka o polską oświatę, kulturę i tradycję w Bydgoszczy w okresie zaboru pruskiego, „Kronika Bydgoska”, t. 41, Bydgoszcz 2020, s. 33-52.

Niezwykły Retro Kalendarz Absolwenta Zacnej „Dwójki" 2013/2014, Bydgoszcz 2013.

Perlińska A., Z dziejów Szkoły Powszechnej w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 82 (1830-1939), [w:] Bydgoska Oświata 1920-1995, red. A. Bogucki, Bydgoszcz 1996, s. 11-31.

Raszewski Z., Pamiętnik Gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z łat 1930-1945, Bydgoszcz 1994.

Rybarczyk R, Z dziejów bydgoskiej szkoły realnej (Die Realschule zu Bromberg) w latach 1851-1920, [w:] Bydgoszcz miasto wielu kultur i narodowości, red. K. Grysińska, W. Jastrzębski, A.S. Kotowski, Bydgoszcz 2009, s. 267-281.

Schoneich E., Das Schulwesen Brombergs und seiner Yororte mit besonderer Berucksichtigung der stadtischen Yolksschulen, [w:] Festschrift zur XXVIII. ProvinzialLehrerversammlung und zur Generahersammlung des Pestalozzi-Yereins der Provinz Posen am 8.. 9. und 10. Oktober 1907 in Bromberg, s. 11-24.

Truchim S., Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915, t. II (1862-1915), Łódź 1968.

Turowski S., Zawadzki J., Organizacja niemieckiego szkolnictwa powszechnego w Bydgoszczy w II Rzeczypospolitej, „Kronika Bydgoska”, t. 11, Bydgoszcz 1991, s. 85-109.

Wajda K., Przemiany terytorialne i ludnościowe w latach 1850-1914, [w:] HB, t. 1 do roku 1920, red. M. Biskup, Warszawa-Poznań 1991, s. 505-529.

Wójciak J., Oświata, nauka, kultura. Bydgoskie szkolnictwo polskie w latach 1920-1939, [w:] Historia Bydgoszczy, t. 2, cz. 1 (1920-1939), red. M. Biskup, Bydgoszcz 1999, s. 651-701.

Wójciak J., Stosunki polityczne i narodowościowe w latach 1850-1914, [w:] Historia Bydgoszczy, t. 1, red. M. Biskup, Warszawa-Poznań 1991, s. 541-584.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Michna, R. (2022). Geneza i dzieje budynku szkolnego II LO im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska, 43, 127–143. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.06

Numer

Dział

Studia i szkice