Demitologizacja II Rzeczypospolitej we wspomnieniach Edwarda Woyniłłowicza (1847-1928)

Autor

  • Stefan Pastuszewski Bydgoszcz

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.05

Słowa kluczowe:

Edward Woyniłłowicz, wspomnienia, stereotypy, demitologizacja, II Rzeczypospolita

Abstrakt

Pisane w Bydgoszczy "Wspomnienia" Edwarda Woyniłłowicza (1847-1928), ziemianina z Kresów Wschodnich są cennym źródłem historycznym, obalającym wiele mitów i stereotypów. Autor, choć reprezentuje interesy swojej klasy, zamknięty w tradycyjnym światopoglądzie katolicko-narodowym, trzeźwo jednak ocenia politykę II Rzeczypospolitej. Istotnym walorem tej oceny jest skupianie się na rzadko analizowanych, trudnych problemach ekonomicznych. Autor, jako wieloletni prezes Mińskiego Towarzystwa Rolniczego i zarządca wielkich majątków, był praktykiem doświadczającym przeobrażeń kapitalistycznych w pierwszym trzydziestoleciu XX w. Wspomnienia nacechowane są szczerą troską o państwo i krytycyzmem wobec tzw. wad narodowych.

Bibliografia

Augusiewicz S., Rodowód Woyniłłowiczów na Sawiczach. Próba rekonstrukcji genealogii rodu w XVI-XXwieku, „Przegląd Wschodni” 2006, t. 10, z. 21.

Chmielewska G., Cierń kresowy. Opowieść o Edwardzie WoyniUowiczu i jego rodzinie, Łomianki 2010, Wydawnictwo LTW.

Chmielewska G., Kropla goryczy, Łomianki 2014, Wydawnictwo LTW.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-1990, Warszawa 1991, PWN.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Pastuszewski, S. (2022). Demitologizacja II Rzeczypospolitej we wspomnieniach Edwarda Woyniłłowicza (1847-1928). Kronika Bydgoska, 43, 103–125. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.05

Numer

Dział

Studia i szkice