Poza instytucją i salonem. Wystawy sztuki w międzywojennej Bydgoszczy

Autor

  • Barbara Chojnacka Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.04

Słowa kluczowe:

Bydgoszcz, sztuki plastyczne, przemysł artystyczny, historia wystawiennictwa, Muzeum Miejskie, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

Abstrakt

W międzywojennej Bydgoszczy wystawy z zakresu sztuki organizowały towarzystwa i instytucje - Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (1921-1923), Muzeum Miejskie (1923-1939) i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (1931-1939). Do drugiej połowy lat 30. XX w. w Bydgoszczy nie funkcjonowały galerie i salony wystawiennicze, których działalność mogłaby przyczynić się do wzbogacenia oferty wystawienniczej, wpływając na dynamikę rozwoju życia artystycznego. Jednak w mieście zaistniały także inne miejsca, w których eksponowano malarstwo, rzeźbę, grafikę i obiekty z zakresu sztuki użytkowej, najczęściej miejsca dość przypadkowe, nieprzeznaczone do wypełniania tej funkcji. Wystawy i pokazy organizowały różne towarzystwa i firmy, niepowołane do opieki nad sztuką, a także szkoły i osoby prywatne. W artykule przedstawiono ekspozycje najmniej znane, często efemeryczne, odbywające się poza salonami Zachęty i salami Muzeum Miejskiego uzupełniające wystawienniczą mapę Bydgoszczy.

Bibliografia

Bołdok S., Kotkowska H., Błoński Stanisław, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, T. I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 185.

Chojnacka B., Witraże Feny a kartony projektowe w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Przyczynek do działalności Henryka Nostitz-Jackowskiego w Bydgoszczy, „Kromka Bydgoska”, T. XXVI (2004), Bydgoszcz 2005, s. 347-362.

Chojnacka B., Od bydgoskiej „Zachęty” do „Salonów Bydgoskich”. Związki i grupy artystyczne w latach 1921-1939, [w:] 100 lat Związku Polskich Artystów Plastyków. Zaczęło się w Krakowie w roku 1911. Historia ZPAP w oparciu o kolekcję dziel sztuki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, red. E. Kantorek, Bydgoszcz 2011, s. 35-43.

Chojnacka B., Kolekcja polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, [w:] Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, red. T.F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, A. Tołysz, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2015, s. 53-67.

Chojnacka B., uzup. Urszula Makowska, Sieński Franciszek, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, T. X, red. U. Makowska, Warszawa 2016, s. 501-502.

Ilustrowany Przewodnik po Bydgoszczy, opracował St. Łabendziński, nakład Jan Idzikowski, Bydgoszcz [1920].

Kuczma R., Mała encyklopedia: Dom Katolicki, „Kalendarz Bydgoski na rok 2003”, R. 36, Bydgoszcz 2002.

Poklewski J„ Wileńskie wystawy artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym, „Muzealnictwo” 35, 1993, s. 18-30.

Poklewski J„ Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie, Toruń 1994.

Wysocka A., Bydgoska wystawa „Mebel i wnętrze", [w:] „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”, 2004, z. 9, s. 164-166.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Chojnacka, B. (2022). Poza instytucją i salonem. Wystawy sztuki w międzywojennej Bydgoszczy. Kronika Bydgoska, 43, 73–102. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.04

Numer

Dział

Studia i szkice