Bibliotekarze mają swoje losy. Martina Bollerta przyczynek o śmierci Friedricha Adolfa Eberta w bibliotece

Autor

  • Zdzisław Gębołyś Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.02

Słowa kluczowe:

Friedrich Albert Ebert, Królewska Biblioteka w Dreźnie, Biblioteka Miejska w Bydgoszczy, Saksońska Biblioteka Krajowa w Dreźnie

Abstrakt

Śmierć w bibliotece to temat sam w sobie na artykuł, książkę, a może nawet film. Oprócz zgonów z przyczyn naturalnych, największy rezonans i zainteresowanie wzbudzały i wzbudzają odejścia bibliotekarzy z pracy w bibliotece w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jednym z takich przypadków była śmierć Friedricha Adolfa Eberta, bibliotekarza Biblioteki Królewskiej w Dreźnie, po
upadku z bibliotecznej drabiny w 1834 roku. Śmierci Eberta w setną rocznicę jego urodzin poświęcił krótkie wspomnienie w gazecie jego następca Martin Bollert. W artykule krótko przedstawiono i omówiono to wydarzenie sprzed blisko 200 lat. Na podstawie wspomnień przywołano sylwetki obu bibliotekarzy (Eberta i Bollerta) oraz ich największe osiągnięcia zawodowe i naukowe. 

Bibliografia

Bader K.: Lexikon deutscher Bibliothekare im Haupt- und Nebenamt bei Ftirsten, Staaten und Stadten. Leipzig 1925, s. 238-239.

Bollert M., Paul Ladewig 1858-1940, „Zentralblatt fur Bibliothekswesen”, 1942, H. 3-4 s. 160-168.

Bollert M.: Jahresbericht der Sachsischen Landesbibliothek zu Dresden. Zusammenfassung der Jahren 1930-1935. Dresden 1936.

Bollert M.: Erinnerungen an die Bromberger Bibliotheken. „Ostdeutsche Monatshefte fur Kunst und Geistesleben11 1920 H. 1 s. 503-505.

Bollert M.: Jahresbericht der Stadtbibliothek Bromberg 1913-1914. Bromberg 1915.

Bollert M.: Der Bibliothekar und sein Beruf. „Zentralblatt fur Bibliothekswesen 11 1909,27, s. 162-164.

Bollert M., Der Sturz von der Bticherleiter. Zum Andenken an den Dresdner Oberbibliothekar Friedrich Adolf Ebert. „Dresdner Anzeiger” 1934 (20.11.1934).

Decimus Q. u. (Bollert M.): Die Wtirde des bibliothekarischen Berufes. „PreuBische Jahrbticher11 1905, Bd. 121, s. 04-510.

Bromberger Feldbriefe... von Angehorigen der Stadtverwaltung. Bromberg 1914-1917.

Burger Richard: Friedrich Adolf Ebert. Ein biographischer Versuch. Leipzig 1910.

Deckert H.: Erbe und Verpflichtung um Tode Martin Bollerts. „Zentralblatt fur Bibliothekswesen” 1968 H. 8, s. 479-482.

Deutsche Gesellschaft fur Kunst und Wissenschaft in Bromberg. 13. Jahresbericht 1914/1915. Bromberg 1915.

Ebert starb, den 11. Nov. 1834. „Neues lausitzes Magazin Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften” 1835 , s. 52-53.

Ebert F.A.: Die Bildung des Bibliothekars. Leipzig 1820.

Ebert F.A.: Diarium tiber meine Arbeiten auf der Akademischen Bibliothek zu Leipzig und der Koniglichen Bibliothek zu Dresden 1813-1822. Dresden 1990.

Ebert F.A.: Geschichte und Beschreibung der Koniglichen offentlichen Bibliothek zu Dresden. Leipzig 1822.

Ebert F.A.: Friedrich Adolf: Allgemeines bibliographisches Lexikon; Teil: Bd. 1., A-L. Leipzig: Brockhaus, 182L

Ebert F.A.: Ueber offentliche Bibliotheken, besonders deutsche Universitatsbibliotheken und Vorschlage zu einer zweckmassigen Einrichtung derselben. Freyberg, 1811.

Falkenstein Karl: Ebert. W: Allgemeine Encyklopadie der Wissenschaften und Ktinste in alphabetischer Folgę von gennanten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J.S. Ersch und J.G. Gruber. Erste Section A-G. Leipzig 1838, s. 263-270.

Gębołyś Z.: Die Bromberger Stadtbibliothek (Biblioteka Miejska w Bydgoszczy) w świetle referatu Georga Minde-Poueta. „Kronika Bydgoska” 2020, T. 41, s. 367-381.

Gębołyś Z.: Biblioteka Miejska w Bydgoszczy w przededniu i w pierwszych dniach i miesiącach i wojny światowej. „Kronika Bydgoska” 2021, T. 42, s. 217-243.

Gębołyś Z.: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871: teoria i praktyka. Katowice, 2002.

Goldschmidt Eva: Pioneer professional: Friedrch Adolf Ebert (1791-1834), librarian to the king of Saxony. „The Library Quarterly” 1970, vol. 40, s. 223-235.

Elebig Ch.: Der inneren Berufung gefolgt. Zum 20. Todestag von Prof. Dr. Martin Bollert. „Zentralblatt fur Bibliothekswesen” 1968, H. 4, s. 169-172.

Elebig Ch.: Ein groBes Leben durch ein groBes Werk. Zum Gedenken an Prof. Dr. Martin Bollert. „Biblos” 1992 Bd. 41, s. 75-86.

Kunze EL: Martin Bollert zum 75. Geburtstag. „Zentralblatt fur Bibliothekswesen” 1951, H. 9/10, s. 334-343.

Leyh G.: Friedrich Adolf Ebert zum 100 jahrigen Todestag. „Zentralblatt fur bibliothekswesen” 1934 H. 12, s. 599-606.

Martin Bollert. W: A. Habemiann, R. Klemmt, F. Siefkes: Lexikon deutscher wissenschaftlicher Bibliothekare 1925-1980. Frankfurt a.m. 1985, s. 29.

Mitteilungen aus der Stadtbibliothek Bromberg. 1906/1907 Jg. 1 - Jg. 11 1920.

Muller-Kelwing K.: Martin Bollert in: Zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik. Die Staatlichen Sammlungen fur Kunst und Wissenschaft in Dresden und ihre Mitarbeiter im Nationalsozialismus Koln 2020.

Mummendey R.: Die Bibliothekare des wissenschaftliches Dienstes der Universitatsbibliothek Bonn 1818-1968. Bonn 1968.

Nestler F.: Friedrich Adolf Ebert und seine Stellung im nationalen Erbe der Bibliothekswissenschaft. Leipzig 1969.

Nitzschke K.: Begeisterter Bibliothekar und engagierter Reformer. „SLUB-Kurier” 2001 H. 4, s. 10-11.

Ohloff G.: Prof. Martin Bollert. Die Bromberger Stadtbibliothek unter seiner Leitung 1913-1920. Bromberg 1968 Nr. 26, s. 6-7.

Rasmus EL: Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Nauki w Bydgoszczy, [w:] Bydgoszcz. 650 lat praw miejskich, red. Z. Biegański. Bydgoszcz 1996.

Romaniuk M.: Bollert Martin (1876-1968). W: Bydgoski słownik biograficzny, red. J. Kuta. T. 1. Bydgoszcz 1994, s. 29-30.

Romaniuk M.: Bollert Martin (1876-1968). W: Encyklopedia Bydgoszczy. T. 1. Bydgoszcz 2011, s. 30-31.

Rozmaitości. „Nowy Kurier Warszawski” 1835, nr 1 , s. 3-4.

Szmańda E.: Początki i rozwój działalności. W: Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1903-1963. Red. E. Pawlikowska. Bydgoszcz 1965, s. 59-62.

Węgierska A.: Bydgoska książnica. Zarys dziejów. W: Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska książnica 1903-2013. Bydgoszcz 2013, s. 5-51.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Gębołyś, Z. (2022). Bibliotekarze mają swoje losy. Martina Bollerta przyczynek o śmierci Friedricha Adolfa Eberta w bibliotece. Kronika Bydgoska, 43, 41–56. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.02

Numer

Dział

Studia i szkice