O czasopiśmie

Kronika Bydgoska jest czasopismem popularnonaukowym, wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy od 1967 r. W zawartości każdego numeru przeważają artykuły o tematyce historycznej, ale część jest poświęcona także problemom i wydarzeniom współczesnym. Zakres dziedzin jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. historię, sztukę, archeologię, literaturę i językoznawstwo, muzykologię, socjologię oraz ekonomię. Na łamach czasopisma publikowane są studia i szkice, edycje źródeł historycznych, biografie, wspomnienia, materiały dyskusyjne i polemiczne oraz recenzje i omówienia regionalnych wydawnictw. Uzupełnieniem każdego numeru są sprawozdania, komunikaty i informacje dotyczące działalności TMMB.