Use of animals in entertainment - an outline of the problem

Authors

DOI:

https://doi.org/10.34767/GAT.2022.10.02

Keywords:

recreation, entertainment, tourism, animals,, circuces

Abstract

The article outlines issues related to the use of animals in entertainment, specifically addressing circuses. So far, measures banning or restricting the use of animals in circuses have already been adopted in about 1/5 of the world's countries, and similar legislation is under discussion in many other countries. Poland has a nationwide ban on the use of wild-born animals in circuses, but there are still about a dozen circuses that use animals in their performances. The total number of animals in circuses is estimated at around 250 specimens. In recent years, Polish society's attitudes toward the use and exploitation of animals have undergone dynamic changes. The purpose of the work was to provide examples of the use of animals in entertainment, with a particular focus on circuses, and to highlight the main associated problems. By attempting to estimate the magnitude of the phenomenon with regard to the country and drawing attention to the controversies surrounding the topic presented, the authors hope that the outlook presented will become a contribution to a broader discussion, also within science.

References

Błońska B., Gogłoza W., Klaus W., Woźniakowska-Fajst D. [Eds.], 2017. Sprawiedliwość dla zwierząt. Wydawcy: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, Warszawa, 279, [In Polish]

Cohen E., 2015. Bullfighting and tourism. Tourism Analysis 19(5), 545–556

Girczys-Połedniok K., Pudlo R., Szymlak A., Pasierb N., 2014. The use of animal therapy in psychiatric practice. Psychiatry 11(3), 171-176 [In Polish with English abstract].

Grabowska B., 2014. The changes of men-animal relations. Kultura i wartości 2(10), 105–120 [In Polish with English abstract].

Januszczyk M., 2020. Inhumanity of regulations on circus perormances involving animals as an argument for the amendment of the Animal Protection Act and related acts. Studia Iuridica 86, 74-90 https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2020-86.5 [In Polish with English abstract]

Jastrzębska A., Gugołek A., Strychalski J., 2017. Animals in Sport, Recreation and Entertainment. Part I. Wiadomości Zootechniczne, R. LV(1), 87–93, [In Polish with English abstract]

Klimek B., 2018. Violence against animals and animal protection laws in Poland. Życie Weterynaryjne 93(9), 608-616, [In Polish with English abstract]

Leyko M., Snelewska-Stempień Z., 2019. Nie tylko klaun i tygrys. Szkice o sztuce cyrkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 192, [In Polish].

Malchrowicz-Mośko E., Munsters W., Korzeniewska-Nowakowska P., Gravelle F., 2020. Kontrowersyjna turystyka z wykorzystaniem zwierząt w perspektywie kulturowej. Turyzm 30(1), 21-30, https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.03 [In Polish].

Reguera-Teba, A., Martínez- Casas, I., Torné-Poyatos, P., 2021. Eight-year analysis of bullfighting injuries in Spain, Portugal and southern France. Scientific Reports 11, 16006, https://doi.org/10.1038/s41598-021-94524-7

Siedlecka S., 2016. Wokół pojęcia cyrku. Perspektywy Kultury 14(1), 313-330, [In Polish]

Snelewska-Stempień Z., 2013. The beast at the circus arena – the phenomenon of “New Circus” as an example of changing relations between a man and an animal. Edukacja Humanistyczna 2(29), 245-253, [In Polish with English abstract].

Tait P., 2021. History of Circus Animals. [In:] Handbook of Historical Animal Studies, [Eds.:] Roscher M., Krebber A., Brett Mizelle B., De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston, 457-470, https://doi.org/10.1515/9783110536553-035

Ustawa o ochronie zwierząt, Dz. U. z 1997 r., Nr 111, poz. 724, z póź. zm.

Internet sources

Badowski M., 2020. Ekspert: Trzeba zakończyć cierpienie zwierząt w cyrkach i pseudohodowlach. Polska Times https://polskatimes.pl/ekspert-trzeba-zakonczyc-cierpienie-zwierzat-w-cyrkach-i-psudohodowlach-wideo-zdjecia/ar/c15-14746030 (Date of access: 07.07.2022).

Dorning J., Harris S., Picket H., 2016. The welfare of wild animals in traveling circuse. https://www.academia.edu/28471968/The_welfare_of_wild_animals_in_travelling_circuses (Date of access: 07.07.2022).

Fakty. Zbiór faktów dotyczących eksploatacji zwierząt w cyrkach, https://www.cyrkbezzwierzat.pl/ (Date of access: 07.07.2022).

Https://sjp.pwn.pl/slowniki/rozrywka.html (Date of access: 07.07.2022)

Interpelacje. 2021. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000064_PL.html (Date of access: 07.07.2022).

Kennedy D. [Ed.], 2005.The Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance. Oxford University Press https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198601746.001.0001/acref-9780198601746-e-800?rskey=o6qSN3&result=801 (Date of access: 07.07.2022).

Lesman U., 2020. Powstały roboty delfiny. Żywe zwierzęta znikną z pokazów i cyrków? https://cyfrowa.rp.pl/technologie/53041-powstaly-roboty-delfiny-zywe-zwierzeta-znikna-z-pokazow-i-cyrkow (Date of access: 07.07.2022).

Miasto Toruń, 2016. Cyrk ze zwierzętami czy bez? Konsultacje społeczne w sprawie udostępniania terenów gminnych właścicielom cyrków organizującym występy z udziałem zwierząt https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/ks_cyrk_2016_raport.pdf(Date of access: 07.07.2022).

Michalczak K., 2013. Mordowanie na planie. Kulisy kręcenia filmów ze zwierzętami https://www.focus.pl/artykul/mordowanie-na-planie-kulisy-krecenia-filmow-ze-zwierzetami(Date of access: 07.07.2022).

Najwyższa Izba Kontroli. 2016. Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-dzialalnosci-rady-do-spraw-wspierania-dzialan-na-rzecz-ochrony-zwierzat.html (Date of access: 07.07.2022).

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi. https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-l-2005-279-47,67559160.htmlhttps://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-l-2005-279-47,67559160.html (Date of access: 07.07.2022).

Siła cyrku to nie tresowane zwierzęta. 2020. https://radio.lublin.pl/2020/06/sila-cyrku-to-nie-tresowane-zwierzeta/ (Date of access: 07.07.2022).

Światowa deklaracja praw zwierząt. 1997. https://www.fundacjaexlege.pl/pdfy/Swiatowa_Deklaracja_Praw_Zwierzat.pdf (Date of access: 07.07.2022).

Worldwide Summary. Measures to prohibit or limit the use of animals in circuses https://www.federalcircusbill.org/briefings/worldwide-summary/ (Date of access: 07.07.2022).

Związek Pracodawców Cyrku i Rozrywki. 2020. Stanowisko Związku Pracodawców Cyrku i Rozrywki w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 17. posiedzeniu w dniu 18.09.2020 r., który został przekazany do Senatu RP jako druk nr 209 https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/8575/4/209_zpcir.pdf (Date of access: 07.07.2022).

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Kapera, I. ., & Kapera, A. (2022). Use of animals in entertainment - an outline of the problem . Geography and Tourism, 1(10), 17–24. https://doi.org/10.34767/GAT.2022.10.02