Rada Naukowa

Prof. Stephen Hicks - Rockford University, USA

Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Helena Ostrowicka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. Harvey Siegel - The University of Miami, USA