Recenzenci

Prof. dr. Stephen Hicks - Rockford University, USA

Dr hab. Jarosław Horowski - Uniwerystet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. Maja Gerovska Mitev - Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia

Dr hab. Rafał Godoń - Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak - Uniwersytet Gdański 

Dr Anna Kola - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Dr Ryszard Maciołek - Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz

Prof. Darren Marks - University of Western Ontario, Kanada

Dr hab. Helena Ostrowicka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Prof. dr hab. Urszula Ostrowska - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

Dr hab. Marek Rembierz - Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr hab. Paweł Rudnicki - Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

Dr Krzysztof Skorulski - Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft, Innsbruck, Austria

Prof. Monika Toebbe-Schukalla - Katholische Hochschule Nordhein-Westfalen, Niemcy

Prof. Andrzej Wierciński - Albert-Ludwigs-Universitaet, Fryburg, Niemcy

Dr hab. Katarzyna Wrońska - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr Agata Żaroń - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Ewa Drzazgowska