Kontakt

Wydział Pedagogiki UKW
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

filoedu@ukw.edu.pl