[1]
D. Traczykowski, „O ochronie opinii mniejszościowej i uczuć w dyskusji”, fe, t. 2, nr 1, s. 105–110, grudz. 2020.