Redlarski, P. (2020) „Tucholskie upamiętnienia”, Filozofia Edukacji, 2(1), s. 151–155. doi: 10.34767/FE.2020.02.13.