Sytnik-Czetwertyński, J. (2020) „Akademicka przestrzeń wolności”, Filozofia Edukacji, 2(1), s. 55–63. doi: 10.34767/FE.2020.02.04.