Traczykowski, D. (2020). O ochronie opinii mniejszościowej i uczuć w dyskusji. Filozofia Edukacji, 2(1), 105–110. https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.10