(1)
Traczykowski, D. O Ochronie Opinii mniejszościowej I Uczuć W Dyskusji. fe 2020, 2, 105-110.