Czy Sokrates był dobrym nauczycielem?

Autor

  • Joanna Ossowska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.15

Bibliografia

Bęben D., Sokrates jako wychowawca. Sokratejskie rozmyślania Jana Patočki, „Forum Pedagogiczne”, 2019, 9.

Nelson L., O sztuce filozofowania, tłum. T. Kononowicz, P. Waszczenko, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1994.

Okoń W., Osobowość nauczyciela, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Sikorski M., Rozważania o kwalifikacjach pedagogicznych nauczyciela, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2006, 2 (165).

Stone I. F., Sprawa Sokratesa, tłum. L. Jęczmyk, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Ossowska, J. (2020). Czy Sokrates był dobrym nauczycielem?. Filozofia Edukacji, 2(1), 163–169. https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.15