Wolność słowa i tłumienie wyobraźni na uniwersytecie

Autor

  • Piotr Kostyło Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.05

Słowa kluczowe:

wolność słowa, wyobraźnia studentów, wyobraźnia uczonych, bezwładne idee

Abstrakt

Punktem wyjścia tego artykułu jest incydent, który miał miejsce w Middlebury College, USA, w 2019 r. Grupa studentów zmusiła wówczas władze uczelni do odwołania wykładu polskiego filozofa Ryszarda Legutko. Autor zadaje pytanie, jakie są konsekwencje ograniczenia wolności słowa na uniwersytetach. Odnosząc się w swoich analizach do koncepcji edukacji uniwersyteckiej Alfreda North White’a, przekonuje, że ograniczanie wolności słowa prowadzi do stłumienia wyobraźni zarówno studentów, jak i pracownicków nauki. Ma to katastrofalny wpływ na wymianę poglądów między obiema grupami, a co za tym idzie na rozwój wiedzy naukowej. To również przynosi efekt przeciwny do tego, który postawili sobie za cel protestujący aktywiści.

Bibliografia

Auxier R. E., Dlaczego Whitehead? Dlaczego teraz?, „Kronos”, 2017, 1, s. 247-257.

Bergson H., Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło i K. Skorulski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Debesse M., Etapy wychowania, tłum. I. Wojnar, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

Górniewicz J., Memoria Universitatis – pamięć uniwersytetu. Szkice humanistyczne, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2016.

Górniewicz J., Pedagogiczne koncepcje wyobraźni. Przegląd stanowisk, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika XVII”, 1993, z. 252, s. 57-74.

Gurba E., Wczesna dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 287-311.

Gutting G., Thinking Impossible, French Philosophy Since 1960, Oxford University Press, Oxford 2011.

Kostyło P., Historia korespondencji Wiliama Jamesa i Henriego Bergsona, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2010, 4, s. 297-314.

Legutko R., The Demon in Middlebury, August 2019, https://www.firstthings.com/article/2019/08/the-demon-in-middlebury [dostęp: 30.05.2021].

Lottman H. R., Lewy brzeg, tłum. J. Giszczak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo, Impuls, Kraków 2009.

Olejnik M., Średnia dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 312-325.

Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/platon-uczta.html [dostęp: 30.05.2021]

Przyszczypkowski K. i Cytlak I. (red.), Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Searle J., Umysł, język, społeczeństwo, tłum. D. Cieśla, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1999.

Siegel H., Jaka jest cena włączania?, [w:] H. Siegel, Myślenie krytyczne i indoktrynacja, tłum. P. Kostyło i K. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 211-248.

Siegel H., Myślenie krytyczne, [w:] H. Siegel, Myślenie krytyczne i indoktrynacja, tłum. P. Kostyło i K. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 98-110.

Siegel H., Philosophy of Education, https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-education [dostęp: 30.05.2021].

Smith R., The Play of Socratic Dialogue, „Journal of Philosophy of Education”, 2011, 45 (2), s. 221-233.

Tallentyre S. G., The Friends of Voltaire, https://www.gutenberg.org/files/56618/56618-0.txt [dostęp: 30.05.2021].

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Whitehead A. N., The Aims of Education and Other Essays, The Free Press, New York 1967.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Kostyło, P. (2020). Wolność słowa i tłumienie wyobraźni na uniwersytecie. Filozofia Edukacji, 2(1), 64–81. https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.05