Akademicka przestrzeń wolności

Autor

  • Janusz Sytnik-Czetwertyński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.04

Słowa kluczowe:

uniwersytet, wolność słowa, dialog, monotematyzm, odpowiedzialność społeczna

Abstrakt

W poniższym eseju autor rozważa kwestię wolności w kontekście funkcjonowania uczelni. Podkreśla znaczenie dialogu dla rozwoju nauki, w tym konieczność odwoływania się do prac minionych pokoleń. Omawia pojęcie autonomii, podkreśla w nim częśś merytoryczną i formalną. Autor przestrzega też przed monotematyzmem, w którym widzi realne zagrożenie dla postępu naukowego. W kolejnych akapitach zwraca uwagę na niejednoznaczność liberalnego podejścia do funkcjonowania uczelni – zauważa w rezultacie, że uczelnie oprócz wymaganego orędowania na rzecz wolności, muszą także być społecznie odpowiedzialne, czyli dbać o przyszłą karierę absolwentów.

Bibliografia

Bucholc M., Kontowski D., Wyzwolić czy liberalizować? Dylematy kształcenia inteligencji, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka”, 2015, 4 (88), s. 37-50.

Czupryn B., Autonomia [w:] Powszechna encyklopedia filozofii. Tom I, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000.

Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, J. Nowotniak, M. Szczubiałka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.

Reale G.: Historia filozofii starożytnej. Tom III: Systemy epoki cesarstwa, tłum. E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.

Wątróbski A.: Kategoria „Wolności od” i „Wolności do” w interpretacji wolności religijnej. Konfrontacja ujęć E. Fromma i I. Berlina z Deklaracją Dignitatis humanae, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 2003, 12, s. 345-354.

Wieczorkowska G., Król G., Wierzbiński J., Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji akademickiej, „Nauka”, 2016, 3, s. 87-106.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Sytnik-Czetwertyński, J. (2020). Akademicka przestrzeń wolności. Filozofia Edukacji, 2(1), 55–63. https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.04