Free Speech: Why the Philosophy Matters

Autor

  • Stephen R. C. Hicks Rockford University

DOI:

https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.01

Słowa kluczowe:

wolność słowa, skrajna prawica, skrajna lewica, kultura liberalna, kultura unieważniania

Abstrakt

Artykuł jest osobistym spojrzeniem na kulturowe, a zwłaszcza filozoficzne zmagania obrońców wolności słowa i jej wrogów. Przyznając, że wolność słowa była i jest zagrożona zarówno przez prawicowe, jak i lewicowe autorytaryzmy, autor stwierdza, że współczesne zagrożenia pochodzą głównie ze strony postmodernistycznej skrajnej lewicy. Przywołując wielkie postaci obrońców wolności słowa, Galileusza, F. Bacona, J. Locke’a i J. S. Milla, przypomina o znaczeniu tej wolności dla rozwoju wiedzy i postępu społecznego. Pokazuje, że wolność słowa jest nierozerwalnie związana z wolnością myśli i wolnością działania. Powracając do losów wybranych przedstawicieli starożytnej filozofii greckiej, sugeruje, że tam, gdzie kończy się wolność słowa, zaczyna się upadek kultury i społecznej żywotności.

Bibliografia

Bacon F., Novum Organum, 1620.

Galilei G., Letter to the Grand Duchess Christina of Tuscany, 1615.

Locke J., A Letter concerning Toleration, 1689.

Mill J. S., On Liberty, 1859, see especially Chapter 2.

Whitman W., Leaves of Grass. Preface, the first edition.

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Hicks, S. R. C. (2020). Free Speech: Why the Philosophy Matters. Filozofia Edukacji, 2(1), 9–22. https://doi.org/10.34767/FE.2020.02.01