Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW