Kontakt

ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz

Główna osoba do kontaktu

Maciej Weryho

Wsparcie techniczne

Webmaster