Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny: dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni
Redaktor Tematyczny: dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni, dr Aldona Molesztak
Redaktor Statystyczny: dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. uczelni
Redaktor Językowy: mgr Ewa Indykiewicz
Asystent Redakcji: Aleksandra Dąbrowska