Czasopisma

 • Geography and Tourism

  An multidysciplinary scientific journal aimed at presenting the results of theoretical and empirical research in geographic sciences and tourism. It offers a deep insight into the geographic environment and seeks to determine the relationships between its various components. It is meant to help define the roles of individual elements in view of balanced social and economic development.

  The issues touched upon in the journal are believed to be of great importance to contemporary tourism, which explores the natural and cultural potential of the environment, bearing in mind the current level of social and economic development. Authors are requested to submit only original, unpublished papers, which are consequently reviewed by the members of the international editorial advisory board.

 • Swiat Idei i Polityki

  "Świat Idei i Polityki" to czasopismo naukowe Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły i recenzje autorów z Polski i z zagranicy. Od początku istnienia periodyk był rocznikiem, a od 2021 roku jest półrocznikiem. Intencją redakcji czasopisma jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki.

  Czasopismo jest miejscem debaty naukowej badaczy dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych. Autorzy prezentują różne tradycje, podejścia badawcze i paradygmaty. Wspólnym mianownikiem dla tych rozważań są szeroko rozumiane idee, zjawiska i procesy polityczne. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym oraz podsumowujące istniejący stan wiedzy i badań. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim. 

 • Szkoła - Zawód - Praca

  Szkoła - Zawód - Praca, to czasopismo, którego tytuł nie jest zupełnie nowy, ponieważ stosowany był z powodzeniem w latach 70. i 80. dla opracowań, w których prezentowano problematykę kształtującej się wówczas, a następnie dynamicznie rozwijającej się subdyscypliny pedagogicznej - pedagogiki pracy. Pod tym ogólnym tytułem prezentowano przede wszystkim materiały naukowo-dydaktyczne będące plonem legendarnego już dzisiaj Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy.

  Uznając aktualność relacji w tym tytule ujętych, postanowiono, za zgodą i przy pełnej akceptacji jego twórcy oraz kierownika wspomnianego seminarium, prof. Tadeusza W. Nowackiego, rozpocząć wydawanie czasopisma, w którym pre­zentowane będą zagadnienia nie tylko z zakresu pedagogiki pracy, ale również wielu innych dyscyplin naukowych, których problematyka mieści się w ty