Czasopisma

 • Geography and Tourism

  An multidysciplinary scientific journal aimed at presenting the results of theoretical and empirical research in geographic sciences and tourism. It offers a deep insight into the geographic environment and seeks to determine the relationships between its various components. It is meant to help define the roles of individual elements in view of balanced social and economic development.

 • Szkoła - Zawód - Praca

  Szkoła - Zawód - Praca to czasopismo, którego tytuł nie jest zupełnie nowy, ponieważ stosowany był z powodzeniem w latach 70. i 80. dla opracowań, w których prezentowano problematykę kształtującej się wówczas, a następnie dynamicznie rozwijającej się subdyscypliny pedagogicznej - pedagogiki pracy. Pod tym ogólnym tytułem prezentowano przede wszystkim materiały naukowo-dydaktyczne będące plonem legendarnego już dzisiaj Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy.

 • Filozofia Edukacji

  Filozofia edukacji jest periodykiem, któremu bliska jest problematyka filozoficznych podstaw edukacji. Opiera się na trzech intelektualnych filarach: analitycznym podejściu do filozoficznych zagadnień związanych z edukacją, uwypukleniu idei liberalizmu jako kluczowego narzędzia analizy i oceny zjawisk edukacyjnych, wreszcie regularnym podejmowaniu problematyki etycznej związanej z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed podmiotami zaangażowanymi w procesy edukacyjne.

 • Świat Idei i Polityki

  Świat Idei i Polityki to czasopismo naukowe Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły i recenzje autorów z Polski i z zagranicy. Od początku istnienia periodyk był rocznikiem, a od 2021 roku jest półrocznikiem. Intencją redakcji czasopisma jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki.

 • Tabularium Historiae

  Tabularium Historiae jest półrocznikiem wydawanym od 2017 roku przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czasopismo jest poświęcone studiom źródłoznawczym w zakresie źródeł historycznych pisanych i niepisanych (ikonograficznych, archeologicznych), pojedynczym źródłom, jak i całym zespołom archiwalnym.

 • Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja

  Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja jest rocznikiem wydawanym od 2011 roku przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czasopismo poruszana tematykę muzyki dawnej i współczesnej, historii muzyki, a także szeroko rozumianej edukacji muzycznej. W skład pisma wchodzą artykuły, sprawozdania, komunikaty, recenzje oraz kroniki.

 • Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

  Studia i Materiały Informatyki Stosowanej to półrocznik wydawany od 2009 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły uznanych specjalistów oraz młodych adeptów nauki, którym bliska jest dziedzina Informatyki Stosowanej. Publikacje dotyczą wykorzystywania szeroko rozumianych metod informatycznych w pracach badawczych na polu różnych dyscyplin technicznych.

 • Edukacja - Animacja - Kultura

  Czasopismo Edukacja - Animacja - Kultura jest zaproszeniem do prezentowania myśli i badań w ww. obszarach i perspektywach, jest zaproszeniem zarówno dla praktyków jak i teoretyków zajmujących się problematyką wychowania – to propozycja forum dyskusyjnego, które może przyczynić się zarówno do pogłębienia wiedzy, jak również usprawnienia praktyki edukacyjnej. Mając nadzieję, że tak się stanie zapraszamy do współtworzenia naszego pisma.