Author Details

Siedlecki, Zygmunt, Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Poland

  • Vol 6, No 8 (2016) - Review Articles
    Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke
    Abstract  PDF
  • Vol 6, No 8 (2016) - Review Articles
    Przegląd wybranych metod rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu = A review of selected methods for the rehabilitation of the upper extremity in patients after undergone brain ischemic stroke
    Abstract  PDF