Author Details

Dubiel, Sylwia, Students scientific association, Chair of Oncology and Enviromental Health, Medical University of Lublin, Poland Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu , Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Poland