Author Details

Konieczna, Seweryna, Medical University of Gdansk, Poland

 • Vol 6, No 3 (2016) - Research Articles
  Zmiany wybranych wskaźników zdrowia kobiet w wieku 60-74 lata w dwuletnim cyklu treningu zdrowotnego = Changes in selected health indicators for women aged 60-74 years in the two-year cycle of health training
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 3 (2016) - Research Articles
  Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ = Diverse activation programs and the efficiency of functional women aged 60+
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 2 (2017) - Research Articles
  Evaluation of the quality of life of men undergoing stationary cardiac rehabilitation
  Abstract  PDF