Author Details

Grzyb, Sebastian, Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej CM UMK Bydgoszcz, Poland

  • Vol 6, No 4 (2016) - Review Articles
    Przegląd wybranych metod rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu = A review of selected methods for the rehabilitation of the upper extremity in patients after undergone brain ischemic stroke
    Abstract  PDF
  • Vol 6, No 8 (2016) - Review Articles
    Udar niedokrwienny mózgu - postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne = Ischemic stroke - the procedure prehospital and hospital
    Abstract  PDF