Author Details

Stępniak, Robert, Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Poland

 • Vol 5, No 8 (2015) - Research Articles
  Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 12 (2015) - Research Articles
  Szkolne możliwości dodatkowego rozwoju ucznia - na przykładzie sprawności układu oddechowego = School additional opportunities for development of the student - based of the example of the respiratory system efficiency
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 8 (2016) - Research Articles
  Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym = Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 9 (2016) - Research Articles
  Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków = Self-assessment and selected elements of the social position of judokas
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 4 (2017) - Research Articles
  Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas socjety
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 5 (2017) - Research Articles
  A comparative analysis of the level of aggression between female and male judokas society
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 6 (2017) - Review Articles
  Reading level as a component of the universal culture of the male judo society
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 8 (2017) - Research Articles
  Psychological description at depression in combat sports - on the example of male judo
  Abstract  PDF (Polski)