Author Details

Bartik, Pavol, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kultury Fizycznej, Poland

  • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
    Aktywność fizyczna a choroby cywilizacyjne osób starszych = Physical activity and older people's civilization diseases
    Abstract  PDF