Author Details

Dąbska, Olga, mgr Zdrowia Publicznego, doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Poland

  • Vol 6, No 5 (2016) - Review Articles
    Rola ruchu w funkcjonowaniu grupy społecznej seniorów – popularyzacja strategii aktywności fizycznej = The role of movement in seniors' social group functioning - popularization of physical activity strategy
    Abstract  PDF (Polski)