Author Details

Dąbska, Olga, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

 • Vol 6, No 5 (2016) - Research Articles
  Akceptacja choroby kobiet leczących się z powodu osteoporozy = Acceptance of diseases of women treated for osteoporosis
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 5 (2016) - Research Articles
  Wiedza kobiet leczących się z powodu osteoporozy na temat ogólnej wiedzy o chorobie i czynników jej ryzyka = Knowledge of women treated for osteoporosis on the general knowledge about the disease and its risk factors
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 5 (2016) - Review Articles
  Rola ruchu w funkcjonowaniu grupy społecznej seniorów – popularyzacja strategii aktywności fizycznej = The role of movement in seniors' social group functioning - popularization of physical activity strategy
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 6 (2016) - Research Articles
  Stres zawodowy fizjoterapeutów - badania w wybranych oddziałach szpitalnych = Physiatrists' occupational stress - research in selected hospital wards
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 8 (2016) - Research Articles
  Znaczenie semestralnego rozkładu zajęć w prawidłowym żywieniu studentów = The importance of semester timetable in correct student’s nutrition
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 12 (2016) - Research Articles
  Postawy studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy = Attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 7 (2017) - Research Articles
  The phenomenon of mobbing in the opinion of the professionally active
  Abstract  PDF (Polski)