Author Details

Gryczka, Monika, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland

  • Vol 5, No 5 (2015) - Research Articles
    Prawne aspekty refundacji sprzętu ortopedycznego = Legal aspects of orthopaedic equipment, refunds
    Abstract  PDF