Author Details

Kuska, Michalina, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kultury Fizycznej, Poland

  • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
    Rola wychowania fizycznego w budowaniu świadomości w zakresie aktywności fizycznej uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy = The role of physical education to build awareness of physical activity students Gymnasium named John Paul II in Mrocza
    Abstract  PDF