Author Details

Giermakowska, Małgorzata, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Poland

  • Vol 5, No 2 (2015) - Review Articles
    Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage
    Abstract  PDF