Author Details

Strojek, Katarzyna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Poland

 • Vol 5, No 10 (2015) - Review Articles
  Jałowe martwice kości, charakterystyka choroby i postępowanie fizykalne – przegląd literatury = Sterile necrosis of bone, the characteristics of the illness and physical examination - a literature review
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 3 (2015) - Review Articles
  Ukierunkowana zabawa – terapia dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej = Targeted fun - therapy for children with sensory integration dysfunction
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 5 (2015) - Research Articles
  Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z zespołem Parkinsona = Analysis of the causes and consequences of falls in patients with Parkinson's syndrome
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 11 (2015) - Research Articles
  Ocena zachowania dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej = Assessment of the behavior of a child with sensory integration disorder
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 11 (2015) - Review Articles
  Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego = Clamp therapy in disorders of sensory processing
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 1 (2016) - Research Articles
  Znaczenie diagnostyczne klasyfikacji rozwojowych we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego = The diagnostic importance of diagnostic developmental classifications in the early diagnosis of cerebral palsy
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 10 (2016) - Review Articles
  Potrzeba reedukacji chodu po udarze niedokrwiennym mózgu = Need re-educating gait after ischemic brain
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 11 (2016) - Review Articles
  Etiologia i patomechanizm uszkodzenia ścięgna Achillesa = The etiology and patomechanizm damage to the Achilles tendon
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 12 (2017) - Review Articles
  Rehabilitation of speech in Parkinson's disease
  Abstract  PDF