Author Details

Kocka, Katarzyna, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poland

  • Vol 5, No 4 (2015) - Research Articles
    Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego
    Abstract  PDF (Polski)
  • Vol 5, No 6 (2015) - Research Articles
    Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na aktywność ruchową pracowników biurowych = The impact of selected sociodemographic factors on motor activity of the office workers
    Abstract  PDF (Polski)