Author Details

Dońka, Katarzyna, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Poland

  • Vol 5, No 1 (2015) - Review Articles
    Przyczyny braku kontroli astmy oskrzelowej na podstawie literatury = Reasons for lack of asthma control based on the literature
    Abstract  PDF
  • Vol 5, No 1 (2015) - Review Articles
    Znaczenie edukacji w terapii pacjentów z astmą oskrzelową = Importance of education in treatment of patients with asthma
    Abstract  PDF