Author Details

Janeczek, Karolina, Poland

  • Vol 5, No 4 (2015) - Case Reports
    Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku = A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis of hiperdontia - case report
    Abstract  PDF (Polski)