Author Details

Skonieczna, Joanna, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Poland

 • Vol 5, No 8 (2015) - Research Articles
  Formy przekazu kampanii społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii – badanie porównawcze = Forms of social media campaigns in Poland and the UK - a comparative study
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 8 (2015) - Research Articles
  Opieka ginekologiczna z perspektywy pacjentek ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 12-25 lat, LBTQ oraz z niepełnosprawnościami
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
  Zachowania higieniczne dzieci w wieku przedszkolnym w ocenie rodziców = Hygiene behavior among preschool children in the opinion of their parents
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 9 (2015) - Research Articles
  Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców = Health education influence on health behaviors of preschool children in the opinion of their parents
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 10 (2015) - Research Articles
  Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza = Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 5, No 11 (2015) - Research Articles
  Wpływ poziomu poczucia koherencji na podejmowanie aktywności prozdrowotnych w grupie studentów warszawskich uczelni wyższych = The impact of the sense of coherence to take pro-health activities in a group of students of Warsaw universities
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 2 (2016) - Review Articles
  Edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS prowadzona przy pomocy portali społecznościowych = Health education on HIV/AIDS carried out using social networks
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 6, No 4 (2016) - Review Articles
  Zagrożenia zdrowia mieszkańców wsi, w tym dzieci, w kontekście prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym = Threats to the health of villagers, including children, in the context of the work carried out on the farm
  Abstract  PDF (Polski)
 • Vol 7, No 6 (2017) - Research Articles
  Comparison of the assessment of the level of sexual education in secondary schools by adolescents and parents
  Abstract  PDF (Polski)